Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Matki

Powiększ zdjęcie

Jest jedną z najważniejszych osób w naszym życiu. Niezwykle często od jej miłości i zaangażowania zależą również nasze sukcesy w dorosłym życiu – mowa oczywiście o Mamach, które obchodzą dziś swoje święto. W tym szczególnym dniu, doceniając macierzyński trud wychowania oraz wypełnianą, ogromnie ważną, rolę w rodzinie i społeczeństwie Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego i Zarząd Powiatu Włoszczowskiego pragnie złożyć wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia.

Impreza świadomościowa promująca rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z powiatu włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie

W najbliższą niedzielę, 29 maja, na boisku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie odbędzie się impreza dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego. Start o godz. 15.00.

Ruszył nabór do konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Powiększ zdjęcie

Do 31 maja 2022 r. trwa nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.

Uwaga na silny deszcz z burzami

Powiększ zdjęcie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed silnym deszczem z burzami w części północno-zachodniej województwa świętokrzyskiego (w tym w powiecie włoszczowskim). Od godz. 10.30 do godz. 18.00 dnia 25 maja 2022 r. prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Kuczkowa

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski zaprasza zainteresowanych mieszkańców miejscowości Kuczków i właścicieli działek przyległych do projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2022r. o godz. 16:30 przy drodze powiatowej w okolicy kościoła.

Zapraszamy na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie

Powiat Włoszczowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zapraszają na Imprezę świadomościową promującą rodzicielstwo zastępcze dla rodzin z Powiatu Włoszczowskiego, która odbędzie się w niedzielę 29 maja 2022 r, na obiektach Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie. Wydarzenie będzie realizowane w ramach projektu BEZ BARIER, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Uczniowie z Włoszczowy na podium Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Powiększ zdjęcie Organizatorzy%20turnieju%20witają%20uczestników%20i%20objaśniają%20zasady%20poszczególnych%20konkurencji

W ubiegłym tygodniu w Nowinach odbył się finał 43. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Reprezentujący powiat włoszczowski uczniowie ZPO nr 1 we Włoszczowie stanęli na podium zajmując drugie i pierwsze miejsce (grupa młodsza i starsza).

Zwiększy się ilość patroli policyjnych na terenie powiatu włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Strony%20podpisują%20porozumienie

W piątek, 20 maja br., Powiat Włoszczowski reprezentowany przez Starostę Dariusza Czechowskiego, Wicestarostę Łukasza Karpińskiego i Skarbnik Powiatu Agnieszkę Górską podpisał porozumienie z Komendą Powiatową Policji we Włoszczowie reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego insp. Mariusza Przyborowskiego (przy akceptacji Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny).

Udana „Majówka” w Koniecznie

Powiększ zdjęcie

W sobotę, 21 maja, na placu z wiatą grillową przy szkółce leśnej w Koniecznie odbyła się pierwsza „Majówka”, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz Powiatową Radę KGW. Na imprezie bawiły się koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i mieszkańcy powiatu włoszczowskiego.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości Motyczno

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski zaprasza zainteresowanych mieszkańców Motyczna i właścicieli działek przyległych do projektowanego odcinka drogi powiatowej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 16.30 w budynku byłej szkoły podstawowej w Motycznie. Na spotkaniu zostaną przedstawione proponowane rozwiązania projektowe  planowanego przedsięwzięcia pn. : "Przebudowa drogi powiatowej 0249T na odcinku Motyczno -droga powiatowa 0401T".