Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Powiększ zdjęcie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Zawody spławikowe na zakończenie wakacji

Powiększ zdjęcie

Zarząd Koła PZW Włoszczowa Miasto i Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zapraszają dziewczęta i chłopców w wieku 7 – 16 lat na zawody spławikowe na „Zakończenie Wakacji”.

Włoszczowski szpital podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na rekordową dotację – 21 milionów złotych

Powiększ zdjęcie Dyrektor%20ZOZ%20we%20Włoszczowie%20Rafał%20Krupa%20podpisuje%20umowę%20z%20kierownictwem%20Narodowego%20Funduszu%20Ochrony%20Środowiska%20i%20Gospodarki%20Wodnej%20w%20Warszawie

3 sierpnia Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Rafał Krupa podpisał z kierownictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie w wysokości ponad 21 milionów złotych z przeznaczeniem na termomodernizację budynków szpitalnych.

Uwaga na upał

Powiększ zdjęcie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed upałem w województwie świętokrzyskim. Od godz. 13.00 dnia 4 sierpnia 2022 r. do godz. 20.00 dnia 5 sierpnia 2022 r. prognozowane są upały. Temperatura maksymalna w dzień od 300C do 330C. Temperatura minimalna w nocy od 160C do 190C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska – 80%.

Trwa naprawa drogi powiatowej w Koniecznie

Powiększ zdjęcie Droga%20powiatowa%20nr%200227T%20w%20Koniecznie%20ze%20spękaną%20nawierzchnią

Kilka dni temu, w ramach udzielonej gwarancji, rozpoczęła się naprawa drogi powiatowej nr 0227T w Koniecznie.

Trwa rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie Ulica%20Ogrodowa%20we%20Włoszczowie%20w%20trakcie%20rozbudowy

We wtorek, 2 sierpnia, Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Norbert Gąsieniec wizytowali postęp prac na rozbudowywanej drodze powiatowej Nr 1042T – ul. Ogrodowej we Włoszczowie.

Mieszkańcy gminy Radków mają 8 odcinków dróg z nową nawierzchnią

Powiększ zdjęcie Odbiór%20drogi%20powiatowej%20Kossów%20–%20Kwilina

W piątek, 29 lipca br., odbył się oficjalny odbiór  8 odcinków dróg na terenie gminy Radków, które zostały zmodernizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zawiadomienie

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4052/1 o pow. 0,0119 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Zawiadomienie

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 4080/1 o pow. 0,0022 ha i 4077/1 o pow. 0,0052 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, które zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”– kategoria obiektu budowlanego: XXV stały się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Zawiadomienie

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100/1 o pow. 0,0039 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”– kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.