AKTUALNOŚCI
 
Pożegnaliśmy
HONOROWEGO PREZESA
Zarządu Koła Armii Krajowej w Olesznie

W dniu 24 września 2014 roku odbyła się ceremonia pogrzebowa Świętej Pamięci porucznika Henryka Foltyna - kombatanta, który zmarł w wieku 86 lat.

  więcej >>>

 
 
Ogłoszenie

Starosta Włoszczowski działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia l997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa położonych w powiecie włoszczowskim przeznaczonych do sprzedaży.

  więcej >>>

 
 
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego Działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia l997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  więcej >>>

 
 
Ogłoszenie
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie obręb 06 oznaczonej numerem 6169.

  więcej >>>

 
 
Pomoc dla pokrzywdzonych

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

  więcej >>>

 
 
Zlot Rowerowy - Barwy Jesieni Powiatu Włoszczowskiego 2014

Zapraszamy do udziału w Zlocie Rowerowym - Barwy Jesieni Powiatu Włoszczowskiego, który odbędzie się 3 października 2014 r.

  więcej >>>

 
 
XLVI sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego

W dniu 18 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

  więcej >>>

 
 
Włoszczowscy policjanci
na spotkaniach z pierwszoklasistami

Rozpoczął się rok szkolny, dlatego też na terenie powiatu włoszczowskiego rozpoczęła się akcja prewencyjno - edukacyjna, związana z poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pn. "Bezpieczna droga do szkoły".

  więcej >>>

 
 
Mieszkańcy Skorkowa mają nowy chodnik

Zakończono budowę chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków.

  więcej >>>

 
 
Wiśniowa przebudowana

Przebudowano 250 mb ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Partyzantów do ulicy 1 Maja oraz wybudowano prawoskręt z ulicy Wiśniowej na ul. 1 Maja we Włoszczowie.

  więcej >>>

 
 
Posiedzenie Powiatowej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych

W dniu 16 września br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  więcej >>>

 
 
Jest szansa na obwodnicę

Czy wreszcie skończy się koszmar ruchu pojazdów na włoszczowskim rynku? Wszystko zmierza do tego, by problem komunikacji w centrum miasta rozwiązała długo oczekiwana obwodnica.

  więcej >>>

 
 
Uwaga producenci owoców i warzyw!

Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października.

  więcej >>>

 
 
"Rzuć dymka"

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń. Kampania jest elementem Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce - Cele i zadania na lata 2014-2018.

  więcej >>>

 
 
Ogłoszenie

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że w dniach 23-30 września br. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  więcej >>>

 
 
Ogłoszenie

Urząd Statystyczny w Kielcach od wielu lat prowadzi na terenie naszego regionu społeczne i rolnicze badania ankietowe poprzez sieć ankieterską w formie wywiadów bezpośrednich i telefonicznych.

  więcej >>>

 
 
Konkurs plastyczny
"Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego (2014)"

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Włoszczowskiego do udziału w konkursie.

  więcej >>>

 
  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

 


Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster