OHP prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15 — 18 lat do jednostek opiekuńczo - wychowawczych na rok szkolny 2019/2020

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 lipca 2019

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach swoim zasięgiem obejmują blisko tysiąc uczestników kształcących się w: Kielcach, Końskich, Skarżysku - Kamiennej, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Starachowicach. Nauka realizowana jest w szkołach branżowych I stopnia oraz szkołach podstawowych z klasami przysposabiającymi do pracy, a kształcenie praktyczne u pracodawców, działających na lokalnym rynku pracy bądź w warsztatach szkoleniowych OHP.

Zadaniem jJednostek jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem. Najbardziej potrzebujący, przyjmowani są do jednostek stacjonarnych, w których mają zapewnioną bezpłatną, całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Szczegółowe informacje oraz dane teleadresowe można uzyskać na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl oraz w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych.

Osobą do kontaktu w siedzibie ŚWK OHP w Kielcach jest Mirosław Gocał — st. spec. ds. organizacji kształcenia zawodowego, e-mail: edu.swk@ohp.pl, tel: 41 200 17 55.

Źródło: ŚWK OHP w Kielcach

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-16
Data publikacji:2019-07-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:230