„Konkurs wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 października 2016

W dniu 20 października br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się XVI edycja „Konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym powiatu włoszczowskiego”.

Konkurs adresowany jest  do gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego. Jego celem jest propagowanie wiedzy o walorach przyrodniczych naszego powiatu, rozbudzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy o Ziemi Włoszczowskiej jako Małej Ojczyźnie, jak również integracja środowisk szkolnych.

Konkurs ten miał charakter jednoetapowy (forma pisemna). Wszyscy uczestnicy wypełniali test i odpowiadali na pytania. Łącznie było 30 pytań oraz 16 rysunków, za które można było otrzymać całkowicie 68 punktów.

Zmagania konkursowe urozmaicił wykład z prezentacją multimedialną dla uczestników konkursu na temat geocaching-u w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, którą zaprezentował pracownik parków pan Dariusz Sommerfeld – główny specjalista ds. edukacji.

Do udziału w konkursie zgłoszono 36 uczestników (w tym 30 osób z gimnazjów i 6 osób ze szkół ponadgimnazjalnych) z 12 szkół. Po przeprowadzeniu etapu pisemnego Komisja konkursowa pod przewodnictwem Ewy Zawadzkiej - kierownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wyłoniła laureatów:

w kategorii gimnazjów:

- I miejsce: Patrycja Klos (Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie) – 62 pkt, nagroda: tablet Lenovo TAB 2 A8-50

- II miejsce: Bartosz Piotrowski (Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku) – 59 pkt, nagroda: tablet Lenovo TAB 2 A7-30

- III miejsce: Sara Szostkiewicz (Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku) – 55 pkt, nagroda: tablet Lenovo TAB 2 A7-10F

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

- I miejsce: Angelika Gacia (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie) – 56 pkt, nagroda: tablet Lenovo TAB 2 A8-50

- II miejsce: Barbara Szumiał (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie) – 50 pkt, nagroda: tablet Lenovo TAB 2 A7-30D

- III miejsce: Kamila Domaradzka (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie) – 40 pkt, nagroda: tablet Lenovo TAB 2 A7-10F

Ponadto Komisja postanowiła nagrodzić pozostałych 30 uczestników konkursu książkami pt. „Świat - niezapomniane podróże”.

Wręczenia nagród wraz z dyplomami dokonali wicestarosta Zbigniew Krzysiek oraz kierownik Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Ewa Zawadzka. Pozostałe nagrody książkowe wręczyli członkowie komisji konkursowej.

Nagrody, w postaci tabletów dla laureatów I, II i III miejsca i książek dla pozostałych uczestników konkursu, zostały ufundowane z budżetu powiatu, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Całkowity koszt zakupu przedmiotowych nagród wyniósł 3.953, 87 zł, w tym dofinasowanie ww. zadania w formie dotacji z WFOŚiGW w Kielcach wyniosło 2.471,17 zł.

Laureatom gratulujemy!!!

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-21
Data publikacji:2016-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3889