Zakończenie kwalifikacji wojskowej w powiecie włoszczowskim

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2022
W dniach 7 – 20 czerwca 2022 r. na terenie powiatu włoszczowskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
W poniedziałek, 20 czerwca br. Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, podsumował działania Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie. Podziękował członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie oraz przedstawicielom Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kiecach za sprawne przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Starosta szczególne słowa podziękowania skierował do pana Marka Prokopa - przedstawiciela Burmistrza Gminy Włoszczowa Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Włoszczowa. W związku z planowanym przejściem na emeryturę pan Marek Prokop otrzymał podziękowania za wieloletnią współpracę, ogromne zaangażowanie i profesjonalizm oraz współdziałanie na rzecz Powiatu Włoszczowskiego w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, a także kwalifikacji wojskowej. Do podziękowań przyłączyli się wszyscy obecni, którzy byli zaangażowani w prace tegorocznej komisji kwalifikacyjnej.

 Kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegali:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2003 r.
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby Wojskowej.
 3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 1. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej(Dz. U. poz. 944).
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W podsumowującym spotkaniu ponadto udział wzięli: Dyrektor do Spraw Lecznictwa  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – pan Leszek Orliński, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach – pani Dorota Zygant, przedstawiciele urzędów gmin z terenu powiatu oraz członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski (drugi po prawej) wraz z członkami Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie podczas podsumowania kwalifikacji wojskowej.

  Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski (drugi po prawej) wraz z członkami Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie podczas podsumowania kwalifikacji wojskowej.

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie kwalifikacji wojskowej. Członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

  Podsumowanie kwalifikacji wojskowej. Członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

 • Powiększ zdjęcie Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski (drugi po prawej) podczas podsumowania kwalifikacji wojskowej w powiecie włoszczowskim. Obok stoją członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

  Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski (drugi po prawej) podczas podsumowania kwalifikacji wojskowej w powiecie włoszczowskim. Obok stoją członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

 • Powiększ zdjęcie Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski (po prawej) przekazuje podziękowania panu Markowi Prokopowi.

  Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski (po prawej) przekazuje podziękowania panu Markowi Prokopowi.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach pani Dorota Zygant przekazuje panu Markowi Prokopowi podziękowania za współpracę.

  Przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach pani Dorota Zygant przekazuje panu Markowi Prokopowi podziękowania za współpracę.

 • Powiększ zdjęcie Dyrektor do Spraw Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie pan Leszek Orliński przekazuje podziękowania panu Markowi Prokopowi.

  Dyrektor do Spraw Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie pan Leszek Orliński przekazuje podziękowania panu Markowi Prokopowi.

 • Powiększ zdjęcie Starosta Dariusz Czechowski wręcza podziękowania i drobne upominki przedstawicielom urzędów gmin oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

  Starosta Dariusz Czechowski wręcza podziękowania i drobne upominki przedstawicielom urzędów gmin oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

 • Powiększ zdjęcie Starosta Dariusz Czechowski wręcza podziękowania i drobne upominki przedstawicielom urzędów gmin oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

  Starosta Dariusz Czechowski wręcza podziękowania i drobne upominki przedstawicielom urzędów gmin oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej we Włoszczowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-21
Data publikacji:2022-06-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:253