Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Brązowy Krzyż Zasługi dla Wicestarosty

Powiększ zdjęcie Wojewoda%20Świętokrzyski%20Zbigniew%20Koniusz%20wręcza%20brązowy%20Krzyż%20Zasługi%20Wicestaroście%20Łukaszowi%20Karpińskiemu

W dniu 29 listopada 2022 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wojewoda  Świętokrzyski Zbigniew Koniusz odznaczył zaangażowanych w pracę na rzecz innych i regionu świętokrzyskiego. Wśród zasłużonych i uhonorowanych znalazł się Wicestarosta Włoszczowski – Łukasz Karpiński, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej, upowszechnianie historii Polski.

Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim

Powiększ zdjęcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  - lider Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” informuje, że w ramach projektu udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski prowadzi nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. Aplikacje można składać do dnia 15 grudnia 2022 r.

Informacja PFRON

Powiększ zdjęcie

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Z XLIII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Przewodniczący%20Rady%20Powiatu%20Włoszczowskiego%20Zbigniew%20Matyśkiewicz%20wita%20przybyłych%20na%20sesję

W poniedziałek, 28 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Twoja krew ma moc pomagania

Powiększ zdjęcie

Już w najbliższy czwartek, 1 grudnia, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42) odbędzie się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna

Powiększ zdjęcie

Informuje się, że Zarząd Powiatu Włoszczowskiego Uchwałą Nr 157/22 z dnia 28 listopada 2022 r. dokonał wyboru oferty złożonej przez „Fundację Młodzi Ludziom”, ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź, w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego Powiatu Włoszczowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym realizacji zadań w zakresie edukacji przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.68/1 o pow. 0,0217 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.66/1 o pow. 0,0038 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski zawiadamia  o  wszczęciu  z  urzędu  postępowania administracyjnego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1613/1 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno w gminie Krasocin, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.2.2021.V z dnia 31.12.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.