Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Uczennica „Czarnieckiego” laureatką ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Powiększ zdjęcie

Absolwentka Technikum Geodezyjnego ZSP Nr 2  została laureatką XL Olimpiady WiUR za rok szkolny 2015/2016. Jako zwycięzca etapu okręgowego pojechała na eliminacje centralne do Trzcianki reprezentować  okręg krakowski i województwo świętokrzyskie.  W finale olimpiady Renata Zasada zdobyła  IV  miejsce w Polsce i tytuł laureata.

Sukces uczennic ZSP Nr 2 na XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego

Powiększ zdjęcie

 

03.06.2016 r.  cztery uczennice  „Czarnieckiego” - Ola, Klaudia, Karolina i Iwona  gościły w II Liceum Ogólnokształcącym im C. K. Norwida w Krasnymstawie na Lubelszczyźnie.

Dziewczęta reprezentowały ,, Czarnieckiego” w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego. Konkurs odbywał się w czterech kategoriach związanych z Cyprianem Norwidem: życie i twórczość – recytacja -  interpretacja plastyczna  -  poezja śpiewana.

 

Praca w wojsku. Nabór do służby przygotowawczej

Powiększ zdjęcie

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach, informuje, że są wolne stanowiska dla osób, które nie odbyły służby wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą w korpusie szeregowych, w terminie od września do grudnia 2016 r.

Wszystkie zainteresowane osoby proszę o kontakt telefoniczny z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach,  pod numerami: 261 174 712, 261 174 713, 501 516 920 .

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Powiększ zdjęcie

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Planowany nabór wniosków  potrwa od 30.06.2016 do 30.09.2016.

 

Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Powiększ zdjęcie

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, pn. „Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach".

Targi Edukacji i Pracy we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie

2 czerwca 2016r roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy po raz szósty organizowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP we Włoszczowie.

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. Głównym tematem obrad będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

Posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych

Powiększ zdjęcie

W dniu 7 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym uczestniczyli również  Zbigniew Krzysiek  (wicestarosta), Karol Fijałkowski (pełnomocnik Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych),  Burmistrz Gminy Włoszczowa – Grzegorz Dziubek, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – Robert Ślęzak, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – Aneta Dziubek, oraz przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich, które działają na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Konieczno

Powiększ zdjęcie

Powiat Włoszczowski 31 maja br. podpisał z Województwem Świętokrzyskim umowę na sfinansowanie modernizacji ponad 2,5 km  drogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Modernizowana będzie droga powiatowa Nr 0227T w miejscowości Konieczno. Powiat otrzymał  pomoc ze środków z PROW w formie refundacji, w wysokości 1 339 385 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przebudowa drogi powiatowej podzielona jest do realizacji na dwa etapy z uwagi na powiązanie przebudowywanej drogi z budową kanalizacji sanitarnej. Etap I z terminem realizacji w roku 2016 obejmuje przebudowę drogi na odcinku od km 4+932 do 6+360 ok.(1,5 km). Etap II z terminem realizacji w roku 2017 obejmuje pozostałe roboty budowlane. Zakres wykonywanych robót obejmuje wykonanie: nawierzchni bitumicznej, odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej, chodniki i perony przystankowe, zjazdy i zatoki autobusowe, parking przy szkole i powierzchnie utwardzone płytami ażurowymi.  

III edycja konkursu ortograficznego English Spelling Contest w I LO we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie

 

1 czerwca 2016 roku w I LO we Włoszczowie odbyła się  III edycja konkursu ortograficznego English Spelling Contest 2016. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Kurzelowie, Publicznego Gimnazjum nr2 Włoszczowa i Publicznego Gimnazjum nr1 Włoszczowa. Uczniowie wykazali się niezwykle wysokim poziomem znajomości ortografii i wymowy angielskiej. Z radością ogłaszamy, że poziom był bardzo wyrównany, więc wszystkich uczestników nagrodziliśmy drobnymi upominkami.