Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Grali o Puchar Starosty Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie Starosta%20Włoszczowski%20Dariusz%20Czechowski%20i%20Łukasz%20Michalski

W minioną sobotę, 10 września, na hali OSiR Włoszczowa odbył się Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego.

Żywa lekcja historii na uroczysku Pękowiec

Powiększ zdjęcie Od%20lewej%20strony%20stoi:%20p.Paweł%20Kwietniewski,%20p.Mariola%20Kamińska,%20p.Rafał%20Pacanowski,%20p.Jacek%20Sienkiewicz,%20p.Rafał%20Żelichowski

W piątkowe przedpołudnie 9 września 2022r. uczniowie klas VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, pod opieką dyrekcji szkoły - p. Rafał Pacanowski, p. Mariola Kamińska, nauczyciela plastyki - p. Andrzej Kowalczyk oraz nauczyciela historii - p. Ryszard Kowalczyk, wzięli udział w żywej lekcji historii na uroczysku Pękowiec. We wspólnym wyjeździe uczestniczyli także uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, jak również Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Komornikach.

Powiat Włoszczowski na Dożynkach Wojewódzkich w Bogorii

Powiększ zdjęcie

W niedzielę 11 września br., w Bogorii w powiecie staszowskim odbyły się Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie 2022 roku. Nasz powiat reprezentował wieniec wykonany przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Radkowie i mieszkańców Wsi Radków. Jego członkowie również wchodzili w skład delegacji wieńcowej. Podczas wojewódzkiego święta plonów Powiat Włoszczowski reprezentowali: Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski oraz Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta. Wraz z delegacją wieńcową z gminy Radków przybyli  Wójt Gminy Jarosław Dominik oraz Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Szczerba. Grupę wieńcową wspierali również druhowie z OSP Radków.

OSP w Kurzelowie ma nowy samochód marki Renault

Powiększ zdjęcie

11 września br. w Kurzelowie odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Akt przekazania oraz kluczyki do wartego ponad 900 tysięcy złotych wozu bojowego wręczyli druhom komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej generał Krzysztof Ciosek, poseł Bartłomiej Dorywalski, burmistrz Grzegorz Dziubek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz.

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski wykonując zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.66/1 o pow. 0,0038 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Starosta Włoszczowski wykonując zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.68/1 o pow. 0,0217 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

Ogłoszenie

Powiększ zdjęcie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego.

Obchody Dnia Weterana

Powiększ zdjęcie Poczty%20sztandarowe%20przed%20Kościołem%20Garnizonowym%20w%20Kielcach

W dniu 8 września 2022 r. w Kielcach odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiększ zdjęcie Starosta%20Włoszczowski%20Dariusz%20Czechowski%20podpisuje%20umowę%20z%20przedstawicielkami%20Włoszczowskiego%20Stowarzyszenia%20Amazonek:%20Prezes%20Joanną%20Rak%20i%20Wiceprezes%20Anną%20Piorun%20

8 września br. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie podpisano umowę dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Pieniądze na realizację tych zadań, będące w dyspozycji Samorządu Powiatu Włoszczowskiego, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.