Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Informacja z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie Posiedzenie%20Powiatowego%20Zespołu%20Zarządzania%20Kryzysowego

W dniu 7 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski. Zostało ono zorganizowane w związku z dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego określoną w piśmie z dnia 18 października 2022 r. i dotyczyło „działań przygotowawczych z zakresu ochrony ludności – w tym pomocy osobom w kryzysie bezdomności – oraz funkcjonowania usług niezbędnych dla społeczności lokalnych, szczególnie w sytuacjach wystąpienia gwałtownego ochłodzenia i burz śnieżnych”.

Inauguracja współpracy partnerów w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”

Powiększ zdjęcie Wicemarszałek%20Województwa%20Świętokrzyskiego%20Renata%20Janik,%20Rektor%20Politechniki%20Świętokrzyskiej%20prof.%20Zbigniew%20Koruba%20i%20Starosta%20Włoszczowski%20Dariusz%20Czechowski%20podpisują%20list%20intencyjny

Braki specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym oraz zmniejszające się zainteresowanie studiami na kierunkach technicznych wpłynęły na decyzję Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o konieczności podjęcia odpowiednich kroków, aby ograniczyć skalę problemu. Przedsięwzięciem, wpisującym się w tę politykę, jest projekt „Dziś uczeń – jutro student”, współfinansowany z funduszy europejskich, którego realizacja ma pochłonąć blisko 70 mln zł.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym

Powiększ zdjęcie

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

Ogólnopolski Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi rozpoczyna realizację Projektu: „Z mięsem drobiowym przez pokolenia”. Jest to projekt kulinarny, którego ideą jest połączenie tradycyjnych przepisów kultywowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z nowoczesnymi aranżacjami tychże dań realizowanymi przez Szefów Kuchni młodego pokolenia.

Informacja PFRON

Powiększ zdjęcie

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy? Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

78. rocznica bitwy pod Chotowem - z miłości dla Ojczyzny!

Powiększ zdjęcie Warta%20żołnierzy%2010%20ŚBOT%20oraz%20harcerzy%20pod%20pomnikiem%20w%20Chotowie.

W niedzielę 30 października 2022r., Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Olesznie oraz Ochotnicze Straże Pożarne Chotowa i Oleszna zaprosili wszystkich miłujących Ojczyznę, aby świętować 78 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Chotowem, jaką z Niemcami stoczyli żołnierze 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej pod dowództwem mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt". Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński oraz Starosta Włoszczowski, p. Dariusz Czechowski. 

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Podpisano umowy ze studentami

Powiększ zdjęcie Umowy%20podpisują:%20Starosta%20Włoszczowski%20Dariusz%20Czechowski%20i%20Wicestarosta%20Łukasz%20Karpiński

W dniu 2 listopada br., Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Wicestarosta Łukasz Karpiński, w obecności Członek Zarządu Powiatu Małgorzaty Gusty, podpisali umowy o przyznanie stypendium z Panem Adamem Jastrzębskim – studentem kierunku lekarskiego oraz Panią Magdaleną Konarską i Panem Karolem Deptą – studentami kierunku pielęgniarstwo.

Przedłużony termin naboru do Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego

Powiększ zdjęcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starosta Włoszczowski Zarządzeniem Nr 102/22 przedłużył nabór do Młodzieżowej Rady Powiatu Włoszczowskiego I kadencji. Termin dokonywania zgłoszeń upływa z dniem 15 listopada 2022 r.