Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Świat lasu w oczach dzieci i młodzieży”

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 grudnia 2018

Konkurs plastyczny zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Organizator chciał pokazać świat lasu, jakim widzą go dzieci i młodzież.

Głównym celem konkursu było ukazywanie oraz odkrywanie ciekawych i atrakcyjnych miejsc terenów leśnych najbliższej okolicy, promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych (w tym form ochrony przyrody występujących na terenie powiatu włoszczowskiego pokazujących piękno lasu), rozbudzenie ciekawości w poznawaniu świata lasu, kształtowanie poczucia piękna i zasad właściwego gospodarowania zasobami leśnymi, kształtowanie postaw proekologicznych poprzez podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego korzystania z lasu oraz wyeliminowania i ograniczenia niepożądanych zachowań, uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy oraz rozwijanie umiejętności jej obserwacji i interpretacji przez plastykę, zabawę i wykorzystanie kreatywności, zdolności twórczych i oryginalności dzieci i młodzieży.

Konkurs miał charakter jednoetapowy. Prace plastyczne były wykonywane w formacie 30 cm x 42 cm (A3) techniką typu malarstwo, grafika, rysunek, collage, witraż, wydzieranka. Uczestnicy byli oceniani na podstawie przesłanych prac plastycznych. Komisja konkursowa oceniając nadesłane prace brała pod uwagę interpretację tematu, estetykę wykonanych prac, wyobraźnie twórczą, pomysłowość autora oraz stopień trudności i wykonania.

W dniu 13 listopada 2018 r. komisja konkursowa w składzie: Ewa Zawadzka, Katarzyna Baran, Krzysztof Rusek i Milena Kowalczyk dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła laureatów I, II i III miejsca i przyznała wyróżnienia, w następujących kategoriach wiekowych: dzieci od 6 do lat 9, dzieci od 10 do lat 12, młodzież od 13 do lat 15. W kategorii młodzież od 16 do lat 18 wyłoniono wyłącznie laureatów I i II miejsca (z uwag na nadesłanie tylko czterech prac). Komisja konkursowa w tej kategorii nie przyznała wyróżnień. Łącznie wyłoniono 14 osób. Wszystkie prace zostały wybrane spośród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego. Do udziału zgłosiło się łącznie 17 szkół. Nadzór nad wykonaniem wszystkich prac sprawowało łącznie 39 nauczycieli z ww. szkół. W sumie zebrano 276 prac: 

- w kategorii I – dzieci od 6 do lat 9 – 81 prac plastycznych,

- w kategorii II – dzieci od 10 do lat 12 – 142 prace plastyczne,

- w kategorii III – młodzież od 13 do lat 15 – 49 prac plastycznych,

- w kategorii IV – młodzież od 16 do lat 18 – 4 prace plastyczne.

 

Po ocenieniu prac ustalono laureatów konkursu:

w kategorii I – dzieci od 6 do lat 9:

- Julia Kącka – lat 8 – Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie (I miejsce),

- Szymon Solecki – lat 9 – Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie (II miejsce),

- Łucja Koszyka – lat 9 – Szkoła Podstawowa w Czostkowie (III miejsce),

w kategorii II – dzieci od 10 do lat 12:

- Nikola Jarosińska – lat 12 – Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włoszczowie (I miejsce),

- Nikola Wijas – lat 10 – Szkoła Podstawowa w Czostkowie (II miejsce),

- Maja Prokop – lat 10 – Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach (III miejsce),

w kategorii III – młodzież od 13 do lat 15:

- Natalia Turczyn – lat 13 – Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu (I miejsce),

- Karolina Skwarek – lat 15 – Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu (II miejsce),

- Magdalena Wyciszkiewicz – lat 15 – Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu (III miejsce),

w kategorii IV – młodzież od 16 do lat 18:

- Zuzanna Dorożyńska – lat 17 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie (I miejsce),

- Anna Uchrońska – lat 18 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie (II miejsce).

Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić również 3 prace plastyczne:

w kategorii I – dzieci od 6 do lat 9: Mikołaj Kowalczyk – lat 7 – Szkoła Podstawowa w Olesznie,

w kategorii II – dzieci od 10 do lat 12: Kinga Czaińska – lat 12 – Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu,

w kategorii III – młodzież od 13 do lat 15: Karolina Siwek – lat 15 – Publiczne Gimnazjum w Bukowie.

 

Nagrody w postaci aparatów cyfrowych (I miejsca), tabletów multimedialnych (II miejsca), dysków przenośnych (III miejsca) oraz albumów książkowych (wyróżnienia) zostały ufundowane z budżetu Powiatu Włoszczowskiego.

W dniu 5 grudnia br. uroczystego wręczenia nagród wraz z dyplomami dokonała, w imieniu Starosty Włoszczowskiego, przewodnicząca komisji konkursowej Ewa zawadzka.

Laureatom gratulujemy!!!

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-06
Data publikacji:2018-12-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1030