Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 maja 2016

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).

Celem konkursu ofert jest wsparcie zadań publicznych województwa w 2016 roku pn.:

Realizacja zadań wynikających z Programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” przyjętego Uchwałą Nr XXI/374/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 roku - 170.000,00 zł

Zadania powinny być zrealizowane i rozliczone do dnia 30 grudnia 2016 roku. Łączna kwota dotacji (wsparcia) w roku 2016 na realizację ww. zadania z zakresu kultury fizycznej wynosi 170.000,00 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/50349-ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-z-zakresu-kultury-fizycznej-w-2016-roku

 

 

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-25
Data publikacji:2016-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1193