Z XIV sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 listopada 2019

W dniu 28 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Podczas sesji Radni podjęli uchwały w sprawach:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 – 2028;
 • zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok;
 • pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2018 rok;
 • zatwierdzenia „Programu naprawczego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II na lata 2019 – 2021”;
 • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020 r.);
 • stwierdzenia przekształcenia szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski;
 • zmiany uchwały Nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. – w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez Powiat włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania;
 • o zmianie Uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej jako działka Nr 1262/5 o pow. 0,1187 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle w gminie Krasocin, w związku z koniecznością przebudowy drogi powiatowej Nr 0263T;
 • wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 371/93, położonej w obrębie ewidencyjnym Bukowa w gminie Krasocin, celem nabycia pasa gruntu pod chodnikiem stanowiącym część pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0264T;
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Włoszczowski w drodze darowizny nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 263 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór w gminie Krasocin, celem przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0260T;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 • w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2019 i 2020 rok.

Więcej informacji w BIP.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-29
Data publikacji:2019-11-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:615