Z XX sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 czerwca 2016

Dnia 9 czerwca 2016 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się XX sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. Obradom przewodniczył Jacek Włodarczyk.

 

Przedmiotem sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok. Ponadto Rada Powiatu  zapoznała się z informacją o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Włoszczowskim za 2015 rok  i I kwartał 2016 r., a także z informacją o planowanych zadaniach na drogach powiatowych w 2016 roku.

 Radni podjęli uchwały w sprawach:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2016 – 2022,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2016r.,
 • wyrażenia zgody na udział Powiatu Włoszczowskiego / Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego  we Włoszczowie w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 • wyrażenia zgody na udział Powiatu Włoszczowskiego / Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie w projekcie pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region”, realizowanym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego przygotowania i wspólnej realizacji projektu pt. "Od wykształcenia do zatrudnienie",  finansowanego
  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • wyrażenia zgody na udział Powiatu Włoszczowskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Stopień wyżej”,
 • zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczania aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

 Więcej informacji w BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-10
Data publikacji:2016-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1467