Źródła wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej - konkurs

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 czerwca 2016

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki  ogłasza konkurs nr POIS./1.6.1.1/1/2016 w ramach działania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Planowany nabór wniosków od 30.06.2016 do 30.09.2016.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - marzec  2017 r.

Miejsce składania wniosków - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków – Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie.

Wnioski mogą składać:

  •  przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  •  jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  •  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  •  spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Dofinansowanie można otrzymać na:

Budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 do 85%,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

300 mln PLN

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-16
Data publikacji:2016-06-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1190