OGŁOSZENIE

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 listopada 2020

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500  odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XX i XXII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
 5. Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku
  i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
  we Włoszczowie za I półrocze 2020 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie za I półrocze 2020 roku.
 9. Informacja o zadaniach Powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
 10. Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg oraz stanie przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do akcji zima 2020/2021.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Włoszczowskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 - 2032,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
 • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2021 r.)”,
 • zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski,
 • udzielenia pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania składników majątkowych dla Gminy Włoszczowa.
 1. Wnioski i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady będą transmitowane w sieci internet.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-19
Data publikacji:2020-11-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:106