Uczniowie z powiatu włoszczowskiego otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 marca 2021

W środę, 3 marca br., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, Wojewoda Świętokrzyski, Zbigniew Koniusz wręczył, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce, które w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali następujący uczniowie: Magdalena Szczepanik i Zuzanna Ślęzak – z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, Natalia Szumiał – z II Liceum Ogólnokształcącego i Dominik Andrzej Nowak – z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, Klaudia Stolarczyk i Magdalena Stolarczyk – z III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bartłomiej Drozdowski i Krzysztof Łęgowik – z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który „otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i  uzyskał w niej najwyższe wyniki”.

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz wyraził przekonanie, że stypendium będzie sprzyjać zrealizowaniu zamierzeń związanych z dalszą edukacją i uzyskaniu w nauce jak najlepszych rezultatów. Podkreślił znaczenie mecenatu, a przede wszystkim roli Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków do rozwijania zainteresowań i horyzontów naukowych najbardziej uzdolnionej młodzieży.

W imieniu szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski podziękowania Panu Wojewodzie złożyła Monika Kaczkowska-Pilarska, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, natomiast kwiaty od Stypendystów przekazała uczennica tej szkoły i tegoroczna laureatka, Magdalena Szczepanik.  

Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego, Zbigniew Matyśkiewicz, stwierdził, że  laureaci zasłużyli na Stypendium Prezesa Rady Ministrów przede wszystkim ze względu na predyspozycje i ogromną  pracę. Lecz jest to również powód do satysfakcji dla nauczycieli i kierownictwa szkół, zarówno na obecnym i poprzednich etapach kształcenia, a także dla całej naszej wspólnoty samorządowej.

„Powiat Włoszczowski – kontynuował – troszczy się o zapewnienie szkołom ponadpodstawowym właściwych warunków działania. Dlatego tak szczególnie cieszą nas sukcesy uczniów naszych szkół – nie tylko w postaci otrzymania prestiżowych stypendiów, w tym np. Prezesa Rady Ministrów i Ministra właściwego  ds. Nauki i Edukacji, lecz także wyniki uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych (maturalnym i na poszczególne kwalifikacje zawodowe), ponieważ zajmują one pierwsze miejsca w województwie świętokrzyskim i coraz bardziej liczą się pod tym względem w rankingach ogólnokrajowych. Po to, by nadal się rozwijać i sięgać po kolejne laury, również i tej najzdolniejszej młodzieży należy zapewnić odpowiednie do tego warunki. Dlatego stypendium na pewno będzie sprzyjać zrealizowaniu Waszych ambitnych zamierzeń i uzyskaniu jak najlepszych rezultatów w nauce” – podsumował Zbigniew Matyśkiewicz.

„Życzymy Wam dalszych sukcesów – zarówno na aktualnej i kolejnych ścieżkach kształcenia” – dodał na zakończenie.  

Gratulacje laureatom bieżącej edycji tego stypendium składali także Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński, a także Członkowie Zarządu Powiatu – Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski.  

W uroczystości uczestniczyli ponadto rodzice stypendystów, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Artur Konarski, przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty – Sławomir Krzysztofik, kierownictwo szkół, do których uczęszczają laureaci (dyrektor Marek Ledwoch, dyrektor Piotra Dziuba i wicedyrektor Monika Kaczkowska-Pilarska), dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty – Leszek Huszno, dyrektor Powiatowego Centrum-Kulturalno-Rekreacyjnego – Teresa Chudy, a także nadinspektor Jarosław Kaleta (Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji) oraz funkcjonariusze z Kielc i Włoszczowy, a w szczególności insp. Mariusz Przyborowski (Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie) i sierż. sztabowy Krzysztof Kryś, który otrzymał specjalne podziękowania za wzorowe zachowanie wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe.

Oprócz mecenatu jednostek rządowych, uzdolnieni uczniowie z naszych szkół mogą również liczyć na wsparcie Powiatu Włoszczowskiego, który korzysta z tego instrumentu i realizuje własny program stypendialny o motywacyjnym charakterze – za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce. Jego beneficjentami w ciągu niespełna dwóch dekad było niemal dwustu uczniów włoszczowskich szkół średnich, natomiast w bieżącym roku szkolnym dołączyło do tego grona kolejnych 19.

Poniżej prezentujemy sylwetki laureatów Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce.

MAGDALENA SZCZEPANIK
Jest uczennicą klasy drugiej I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, o czteroletnim cyklu nauczania. W poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,53, przy czym w dziedzinie przedmiotów ścisłych wyniosła ona 5,7. Otrzymała między innymi wyróżnienie w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „EUREKA”. Uzyskała bardzo dobry wynik w XXV Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”. W bieżącym roku szkolnym jest również laureatką  stypendium ufundowanego przez Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci.
 
ZUZANNA ŚLĘZAK
Uczęszcza do klasy trzeciej I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, o profilu matematyczno-fizycznym (trzyletnim cyklu kształcenia). W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 6,00. Jest laureatką I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej, finalistką XIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w dwóch dyscyplinach – z fizyki i matematyki, a także finalistką III Ogólnopolskiego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego i Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego. Otrzymała wyróżnienie w XXIX Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, uzyskała bardzo dobry wynik w XXV Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”, a także w X Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym –  „EUREKA”. Jest finalistką innowacyjnego programu dla uczniów szczególnie uzdolnionych „ADAMED SmartUp”,  realizowanego we współpracy z największymi polskimi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi (w tym Polską Akademią Nauk), przy udziale Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uzyskała III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Językowym – w Konkursie Poprawnych Norm i Form.
Zuzanna Ślęzak jest laureatką nie tylko bieżącej edycji stypendium Prezesa Rady Ministrów, ponieważ otrzymała je także w poprzednim roku szkolnym. Jednocześnie, w roku szkolnym 2020/2021, jest ona również laureatką stypendium Ministra właściwego ds. Nauki i Edukacji.      
 
NATALIA SZUMIAŁ
Jest uczennicą klasy trzeciej II LO w ZS Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, o trzyletnim cyklu kształcenia. W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,60. Awansowała do finału III Ogólnopolskiego Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego i Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego. Uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia (uzyskała 30 lokatę w klasyfikacji ogólnokrajowej).
 
DOMINIK ANDRZEJ NOWAK
– uczeń klasy drugiej Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie (w zawodzie: technik informatyk). W roku szkolnym 2019/2020 uzyskał najwyższą średnią ocen w tej szkole – 5,78. Zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie statystycznym „Liczy się każdy” (w klasyfikacji drużynowej).
 
KLAUDIA STOLARCZYK
Jest uczennicą klasy drugiej III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie (o czteroletnim cyklu kształcenia). W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,45. Działa w organizacjach pozarządowych, charytatywnych i udziela się w ramach wolontariatu.
 
MAGDALENA STOLARCZYK
Uczęszcza do klasy trzeciej III Liceum w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie (o trzyletnim cyklu kształcenia). W roku szkolnym 2019/2020 uzyskała średnią ocen 5,45. Uczestniczyła w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Solidarności (etap okręgowy), Olimpiadzie o Państwie i  Prawie, a także w Wielkim Świętokrzyskim Quizie Historycznym – „Gramy dla Niepodległej”.
 
BARTŁOMIEJ DROZDOWSKI
– uczeń klasy drugiej Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie (technik mechanik). W roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 5,50. Jest nie tylko zdolnym i pracowitym uczniem, lecz także zawodnikiem drużyny piłki ręcznej. Z przedmiotów zawodowych uzyskał średnią ocen 5,66.  
 
KRZYSZTOF ŁĘGOWIK
Jest uczniem klasy czwartej Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie (kształci się w zawodzie „technik informatyk”). W roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 5,79. Uczestniczył w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram Wybory”. Szczególnie angażuje się w przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów edukacyjnych finansowych ze środków unijnych. Udziela się w ramach wolontariatu i działalności społecznej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje po raz drugi, ponieważ był jego laureatem także w poprzednim roku szkolnym.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-05
Data publikacji:2021-03-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:170