Informacja dot. drogi 786 i 742

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 marca 2021

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie informuje, że na mocy decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego w Kielcach długo wyczekiwana przez mieszkańców obwodnica miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi powiatowej. Tym samym z mocy prawa obecne starodroża drogi wojewódzkiej Nr 742 oraz Nr 786 zostały zaliczone do kategorii dróg powiatowych – ul. Partyzantów oraz ul. Jędrzejowska.

W związku z zamiarem podjęcia przez Radę Powiatu Włoszczowskiego uchwały o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Partyzantów oraz ul. Jędrzejowskiej, Zarząd Powiatu poinformował o wskazanym zamiarze Burmistrza Gminy Włoszczowa na 30 dni przed jej podjęciem.

Na sesji Rady Powiatu w dniu 11 lutego 2021 r. została podjęte uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszczowa – starych odcinków drogi wojewódzkiej nr 786 oraz drogi wojewódzkiej 742, na mocy której utraciły status drogi powiatowej ul. Jędrzejowska na długości 1,987 km, od km 62+506 do km 64+493 oraz ul. Partyzantów na długości 3,819 km, od km 65+635 do km 69+454.

Wskazana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12 lutego 2021 r.

Pozbawione kategorii drogi powiatowej odcinki dróg zostały oznaczone odpowiednio:
- kolorem czerwonym ul. Partyzantów
- kolorem niebieskim ul. Jędrzejowska.
 

W tej sytuacji ulica Partyzantów oraz ulica Jędrzejowska na mocy prawa zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Oznacza to, że na zarządcy drogi tj. Burmistrzu Gminy Włoszczowa spoczywają m.in. obowiązki związane z utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników; obowiązki utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-05
Data publikacji:2021-03-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:122