Włoszczowski szpital w coraz lepszej kondycji

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 lipca 2021

Ostatnia sesja, która odbyła się 27 lipca we włoszczowskim Starostwie, niemal w całości poświęcona była aktualnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Ze sprawozdania finansowego, przedstawionego przez Dyrektora Rafała Krupę wynika, że sytuacja naszej placówki leczniczej poprawia się. Rozwijana jest jej działalność, prowadzone są inwestycje rozwojowe, szpital realizuje plan zwiększenia przychodów, nie zadłuża się, wynik finansowy się poprawia, braki kadrowe w miarę możliwości zabezpieczane są lekarzami z zewnątrz.

Sytuacja nie jest idealna, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Od 2019 roku Powiat Włoszczowski pokrył straty ZOZ we Włoszczowie w łącznej wysokości 6 747 848,55 zł. W 2020 strata zmniejszyła się do kosztów amortyzacji, dzięki czemu po raz pierwszy od trzech lat Powiat nie musi porywać ujemnego wyniku finansowego szpitala.

Od 2019 r. Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przekazano pomoc finansową oraz rzeczową w łącznej wysokości 24 132 253,79 zł. Pomoc ta pochodziła nie tylko od włoszczowskiego Starostwa, ale również od wojewody, samorządów gminnych, samorządu województwa świętokrzyskiego, firm, instytucji i osób prywatnych.

Wszystkim darczyńcom dziękuje Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski:

- „W imieniu własnym, całego Zarządu oraz w imieniu mieszkańców powiatu włoszczowskiego, którzy korzystają z usług naszego szpitala, pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w ostatnich latach wsparli naszą lecznicę finansowo i rzeczowo. Zwłaszcza w ostatnim, trudnym roku pandemii, kiedy szpital był placówką jednoimienną - tylko dla pacjentów z COVID-19, pomoc była bardzo potrzebna.

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze apele oraz tym, którzy z własnej inicjatywy i potrzeby serca pomagali. Dziękuję Ministerstwu Zdrowia, Wojewodzie, Marszałkowi, Włodarzom gmin z naszego powiatu, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym. Wszystkich nie sposób wymienić. Przekazali oni nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim środki ochrony osobistej, wyposażenie i sprzęt – począwszy od maseczek, czy rękawiczek, poprzez łóżka, po tomograf komputerowy – wszystko było i jest bardzo potrzebne.

Dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich za szycie maseczek, strażakom z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz firmom za przewożenie z Kielc dostaw z Agencji Rezerw Materiałowych. Dziękuję żołnierzom wojsk obrony terytorialnej, dyrekcji i pracownikom medycznym i niemedycznym włoszczowskiego szpitala. Wszyscy wspólnie dołożyliście swoją cegiełkę, by poprawić nie tylko sytuację finansową szpitala, ale również wpłynęliście na poprawę jego wizerunku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę, by nadal wspierać naszą lecznicę”.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-28
Data publikacji:2021-07-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:752