Studencie złóż wniosek o przyznanie stypendium!

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 stycznia 2022

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych oraz studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo do składania wniosków o przyznanie stypendium. Stypendia są przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022r. Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2022 r.

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Stypendium wynosi 2 000,00 zł miesięcznie (brutto). Może być przyznawane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

- jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim;

- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;

- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów;

- zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępne w BIP: https://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=66&news_id=5859&layout=1&page=text

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo

Stypendium wynosi 1000,00 zł miesięcznie (brutto). Może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

- jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,

- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,

- zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza), w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie, dla którego Powiat Włoszczowski jest podmiotem tworzącym lub w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępne w BIP: https://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl/bip_s_wloszczowa/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=66&news_id=5860&layout=1&page=text

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-31
Data publikacji:2022-01-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:296