OGŁOSZENIE

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 czerwca 2022

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1200  odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
 5. Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu i udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Włoszczowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2021 r.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.
 9. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu włoszczowskiego.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2036,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej
  we Włoszczowie, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego,
 • zmiany w Statucie Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie.
 1. Wnioski i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-20
Data publikacji:2022-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:101