Bunkier AK na Pękowcu zostanie zrekonstruowany - Powiat Włoszczowski podpisał trzy umowy dotyczące tego zadania - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Bunkier AK na Pękowcu zostanie zrekonstruowany - Powiat Włoszczowski podpisał trzy umowy dotyczące tego zadania

15 września 2022

1 września br. Powiat Włoszczowski podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie zadania „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki "Niedźwiadek" na Pękowcu”. Została też podpisana umowa z wykonawcą i na dniach ruszą prace, które muszą zakończyć się do końca roku. Finansowo wesprze też projekt Gmina Koniecpol z którą również podpisaliśmy stosowne porozumienie. Partnerami Powiatu w realizacji przedsięwzięcia są Nadleśnictwo Włoszczowa, Gmina Koniecpol oraz Stowarzyszenie „Pękowiec”. 

Głównym planowanym celem zadania jest zrekonstruowanie w lesie między Kurzelowem, a Pękowcem jednego z kilku bunkrów - ziemianek AK oraz umożliwienie udostępnienia kompleksu w celu popularyzacji wiedzy o jego historii.

W maju 1944 roku żołnierze oddziału Armii Krajowej pod dowództwem mjr. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” rozpoczęli na tym terenie budowę kompleksu bunkrów. W jednym z nich w ostatnich dniach wojny, dwa tygodnie przed rozwiązaniem AK, jej Komendant Główny gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” przeprowadził ostatnią inspekcję i odznaczył partyzantów słynnego oddziału "Marcina”.

Dziś pozostałości po tym kompleksie wraz z jego kontekstem historycznym są ewenementem w skali kraju. W okolicy kompleksu ustawiono w 1995 roku obelisk z pamiątkowymi tablicami przy którym odbywają się wszystkie uroczystości patriotyczne. Dzięki zachowanej dokumentacji "budowlanej" obiektów przekazanej przez żyjących budowniczych - żołnierzy AK możliwe będzie wierne odtworzenie obiektu. W ostatnich latach, zwykle pod  koniec września, odbywają się tutaj uroczystości patriotyczne upamiętniające Armię Krajową oraz coraz częściej przybywają tu wycieczki szkolne na tzw. „żywe” lekcje historii.  Zainteresowanie społeczne, frekwencja i podniosły charakter wydarzeń pokazują jak ważne jest to miejsce ze względu na pielęgnowanie pamięci o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi włoszczowskiej. Obiekt ten może stać się miejscem rozpoznawalnym historycznie w kraju - porównywalnie do "Wykusu" w Górach Świętokrzyskich.

Mając to na uwadze Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zabiegał o pozyskanie środków finansowych na poprawę infrastruktury i rekonstrukcję tego historycznego obiektu, która przyczyniłaby się do przywrócenia pamięci o tym miejscu. Pomysł też od samego początku mocno wspierał Poseł Krzysztof Lipiec. W listopadzie ubiegłego roku został złożony wniosek o dofinasowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W efekcie tego Ministerstwo przekaże na zadanie dotację w wysokości 101 000,00 zł. Finansowo projekt wsparła również gmina Koniecpol przekazując 10 000,00 zł, a pozostałą część wymaganego wkładu własnego wyasygnuje Powiat Włoszczowski.

Bardzo mile zaskoczyła nas Gmina Koniecpol, której  Burmistrz Ryszard Suliga kiedy dowiedział się o planach rekonstrukcji Pękowca sam zaproponował pomoc i wsparcie finansowe na ten cel. W efekcie została podpisana między nami umowa opiewająca na kwotę 10 00,00 zł, którą przekaże Koniecpol na realizację projektu. Bardzo doceniamy ten gest i serdecznie dziękujemy za tę dotację. – powiedział Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski.

Nadleśnictwo Włoszczowa, jako zarządca terenu i opiekun tego miejsca pamięci, wyraziło zgodę i udostępniło teren inwestorowi włączając się w niezbędne prace przygotowawcze do inwestycji. Nieoceniona jest również współpraca Powiatu ze Stowarzyszeniem „Pękowiec” przy opracowaniach danych archiwalnych dotyczących rekonstrukcji budowli oraz Panem Rafałem Żelichowskim Członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło we Włoszczowie, który również od początku bierze udział w pracach przy tym ważnym przedsięwzięciu.

Mam nadzieję, że podjęta inicjatywa odbudowy tego bunkra i odnowienie pomnika oraz pozostałej infrastruktury historycznej na Pękowcu  pozwoli na to, że stanie się on perełką historyczną związaną nie tylko z regionem ale i ogólną historią Polskiego Państwa Podziemnego - żywą lekcją historii dla pokoleń. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez współpracy z wieloma naszymi partnerami, którym z tego miejsca serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Krzysztofa Lipca - Posła na Sejm RP, Gminy Koniecpol, Nadleśnictwa Włoszczowa, Stowarzyszenia „Pękowiec” oraz oraz Pana Rafała Żelichowskiego z Światowego Związku Żołnierzy AK – Koło we Włoszczowie – mówił Starosta Dariusz Czechowski

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Pomnik AK na Pękowcu.

  Pomnik AK na Pękowcu.

 • Powiększ zdjęcie Przy pomniku na Pękowcu podczas omawiania zakresu prac. Od lewej stoją: Wicestarosta Łukasz Karpiński, Starosta Dariusz Czechowski, Rafał Żelichowski, Nadleśniczy Artur Ratusznik.

  Przy pomniku na Pękowcu podczas omawiania zakresu prac. Od lewej stoją: Wicestarosta Łukasz Karpiński, Starosta Dariusz Czechowski, Rafał Żelichowski, Nadleśniczy Artur Ratusznik.

 • Powiększ zdjęcie Pozostałości ziemianek AK w lesie na Pękowcu.

  Pozostałości ziemianek AK w lesie na Pękowcu.

 • Powiększ zdjęcie Przy pozostałościach bunkrów AK stoją od prawej: Wicestarosta Łukasz Karpiński, Starosta Dariusz Czechowski, Rafał Żelichowski, Nadleśniczy Artur Ratusznik.

  Przy pozostałościach bunkrów AK stoją od prawej: Wicestarosta Łukasz Karpiński, Starosta Dariusz Czechowski, Rafał Żelichowski, Nadleśniczy Artur Ratusznik.

 • Powiększ zdjęcie Przy pozostałościach bunkrów AK stoją od prawej: Wicestarosta Łukasz Karpiński, Nadleśniczy Artur Ratusznik, Starosta Dariusz Czechowski, Rafał Żelichowski.

  Przy pozostałościach bunkrów AK stoją od prawej: Wicestarosta Łukasz Karpiński, Nadleśniczy Artur Ratusznik, Starosta Dariusz Czechowski, Rafał Żelichowski.

 • Powiększ zdjęcie Podczas podpisania umowy dotacji z Gminą Koniecpol. Od lewej: Monika Starczewska Skarbnik Gminy, Ryszard Suliga Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, Dariusz Czechowski Starosta Włoszczowski, Agnieszka Górska Skarbnik Powiatu.

  Podczas podpisania umowy dotacji z Gminą Koniecpol. Od lewej: Monika Starczewska Skarbnik Gminy, Ryszard Suliga Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, Dariusz Czechowski Starosta Włoszczowski, Agnieszka Górska Skarbnik Powiatu.

 • Powiększ zdjęcie Podczas podpisywania umowy od lewej za stołem siedzą: Rafał Pacanowski Monika Starczewska, Ryszard Suliga, Dariusz Czechowski, Agnieszka Górska, Łukasz Karpiński, Małgorzata Gusta.

  Podczas podpisywania umowy od lewej za stołem siedzą: Rafał Pacanowski Monika Starczewska, Ryszard Suliga, Dariusz Czechowski, Agnieszka Górska, Łukasz Karpiński, Małgorzata Gusta.

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy dotacji od lewej stoją :Członek Zarządu Rafał Pacanowski, Skarbnik Monika Starczewska, Burmistrz Ryszard Suliga, Starosta Dariusz Czechowski, Skarbnik Agnieszka Górska, Członek Zarządu Małgorzata Gusta, Wicestarosta Łukasz Karpiński

  Podpisanie umowy dotacji od lewej stoją :Członek Zarządu Rafał Pacanowski, Skarbnik Monika Starczewska, Burmistrz Ryszard Suliga, Starosta Dariusz Czechowski, Skarbnik Agnieszka Górska, Członek Zarządu Małgorzata Gusta, Wicestarosta Łukasz Karpiński

 • Powiększ zdjęcie Podczas podpisania umowy z Wykonawcą zadania na Pękowcu: od lewej siedzą M. Lesiak, J. Lesiak, Starosta D. Czechowski, Skarbnik A. Górska, Wicestarosta Ł. Karpiński, Członkowie Zarządu R. Pacanowski i M. Gusta.

  Podczas podpisania umowy z Wykonawcą zadania na Pękowcu: od lewej siedzą M. Lesiak, J. Lesiak, Starosta D. Czechowski, Skarbnik A. Górska, Wicestarosta Ł. Karpiński, Członkowie Zarządu R. Pacanowski i M. Gusta.

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy dotacji od lewej stoją: przedstawiciele Wykonawcy Małgorzata i Jacek Lesiak oraz Starosta Dariusz Czechowski, Skarbnik Agnieszka Górska, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Członkowie Zarządu Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski.

  Podpisanie umowy dotacji od lewej stoją: przedstawiciele Wykonawcy Małgorzata i Jacek Lesiak oraz Starosta Dariusz Czechowski, Skarbnik Agnieszka Górska, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Członkowie Zarządu Małgorzata Gusta i Rafał Pacanowski.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-15
Data publikacji:2022-09-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:353