Apel Poległych na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 października 2022

W związku ze zbliżającym się Dniem  Wszystkich Świętych w dniu 28 października 2022 r. przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Włoszczowskiego, środowisk kombatanckich, młodzież szkolna, a także członkowie wspierający Powiatową Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych we Włoszczowie – wzięli udział w Apelu Poległych na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie, odwiedzili groby żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiego składając kwiaty i zapalając znicz pamięci, tym których nie ma już wśród nas.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Z prawej poczet sztandarowy, z lewej jeden z uczniow prosi księdza o odmówienie modlitwy za poległych i zmarłych obrońcow Ojczyzny

  Z prawej poczet sztandarowy, z lewej jeden z uczniow prosi księdza o odmówienie modlitwy za poległych i zmarłych obrońcow Ojczyzny

 • Powiększ zdjęcie Poczet sztandarowy w kaplicy cmentarnej

  Poczet sztandarowy w kaplicy cmentarnej

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy Apelu Poległych. W pierwszym rzędzie siedzi Zarząd Powiatu Włoszczowskiego.

  Uczestnicy Apelu Poległych. W pierwszym rzędzie siedzi Zarząd Powiatu Włoszczowskiego.

 • Powiększ zdjęcie Dzieci uczestniczące w Apelu Poległych

  Dzieci uczestniczące w Apelu Poległych

 • Powiększ zdjęcie Apel Poległych w kaplicy cmentarnej we Włoszczowie

  Apel Poległych w kaplicy cmentarnej we Włoszczowie

 • Powiększ zdjęcie Ks. Prałat Zygmunt Pawlik odmawia modlitwę przy grobach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej

  Ks. Prałat Zygmunt Pawlik odmawia modlitwę przy grobach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe i dzieci na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie

  Poczty sztandarowe i dzieci na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na jednym z nagrobków w alejce, gdzie pochowani są żołnierze polegli w czasie II wojny światowej

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na jednym z nagrobków w alejce, gdzie pochowani są żołnierze polegli w czasie II wojny światowej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci stawiają znicz na jednym z nagrobków w alejce, gdzie pochowani są żołnierze polegli w czasie II wojny światowej

  Dzieci stawiają znicz na jednym z nagrobków w alejce, gdzie pochowani są żołnierze polegli w czasie II wojny światowej

 • Powiększ zdjęcie Dzieci stawiają znicz na jednym z nagrobków w alejce, gdzie pochowani są żołnierze polegli w czasie II wojny światowej

  Dzieci stawiają znicz na jednym z nagrobków w alejce, gdzie pochowani są żołnierze polegli w czasie II wojny światowej

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na cenotafie ofiar NKWD w Katyniu i innych miejscach ZSRR na cmentarzu we Włoszczowie

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na cenotafie ofiar NKWD w Katyniu i innych miejscach ZSRR na cmentarzu we Włoszczowie

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na cenotafie ofiar NKWD w Katyniu i innych miejscach ZSRR na cmentarzu we Włoszczowie

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na cenotafie ofiar NKWD w Katyniu i innych miejscach ZSRR na cmentarzu we Włoszczowie

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Ryszarda Marcinkowskiego (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Ryszarda Marcinkowskiego (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Leona Staroszczyka (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Leona Staroszczyka (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Danuty i Konrada Michalskich (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Danuty i Konrada Michalskich (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Stefana Koniecznego (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Stefana Koniecznego (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego składa kwiaty i zapala znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Ryszarda Maciejczyka (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Ryszarda Maciejczyka (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Tadeusza Husia (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Tadeusza Husia (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Ilony Kuśmierskiej-Kocyłak (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Ilony Kuśmierskiej-Kocyłak (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Jadwigi i Juliana Kowalskich (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek Jadwigi i Juliana Kowalskich (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze na grobach żołnierzy, kombatantów i osób zasłużonych dla Powiatu Włoszczowskiegona (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek powstańca styczniowego (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

  Nagrobek powstańca styczniowego (cmentarz parafialny we Włoszczowie)

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze przed pomnikiem poświęconym bohaterom - mieszkańcom ziemi włoszczowskiej

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze przed pomnikiem poświęconym bohaterom - mieszkańcom ziemi włoszczowskiej

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze przed pomnikiem poświęconym bohaterom - mieszkańcom ziemi włoszczowskiej

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich składają kwiaty i zapalają znicze przed pomnikiem poświęconym bohaterom - mieszkańcom ziemi włoszczowskiej

 • Powiększ zdjęcie Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich przed pomnikiem poświęconym bohaterom - mieszkańcom ziemi włoszczowskiej

  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i przedstawiciele środowisk kombatanckich przed pomnikiem poświęconym bohaterom - mieszkańcom ziemi włoszczowskiej

 • Powiększ zdjęcie Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Wicestarosta Łukasz Karpiński składają kwiaty i zapalają znicz na grobie Benona Łączka (cmentarz w Czarncy)

  Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Wicestarosta Łukasz Karpiński składają kwiaty i zapalają znicz na grobie Benona Łączka (cmentarz w Czarncy)

 • Powiększ zdjęcie Nagrobek Benona Łączka (cmentarz w Czarncy)

  Nagrobek Benona Łączka (cmentarz w Czarncy)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-31
Data publikacji:2022-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:269