78. rocznica bitwy pod Chotowem - z miłości dla Ojczyzny! - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

78. rocznica bitwy pod Chotowem - z miłości dla Ojczyzny!

2 listopada 2022

W niedzielę 30 października 2022r., Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Olesznie oraz Ochotnicze Straże Pożarne Chotowa i Oleszna zaprosili wszystkich miłujących Ojczyznę, aby świętować 78 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Chotowem, jaką z Niemcami stoczyli żołnierze 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej pod dowództwem mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt". Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński oraz Starosta Włoszczowski, p. Dariusz Czechowski. 

,,Nie wahałeś się, czy śmierć przez walkę wybrać, czy przez wroga dyktowane życie,
Twoim życiem była walka- choćby je przyszło o kolano złamać jak klingę szabli,
Poległeś- już radość walki nie zadzwoni w mocnym serca biciu,
I twarzy twardą pieszczotą kolby nie dotknie karabin.”
                                                                       Zbigniew Stolarek, Poległemu Wichurze,

 

Wolność krzyżami się mierzy

Na oleszyńskim cmentarzu, pośród mogił siedmiu partyzantów poległych 30 października 1944r. pod Chotowem, przed symbolicznym grobem mjr ,,Nurta" oraz pomnikiem ku czci żołnierzy Armii Krajowej poległych za Ojczyznę, w otoczeniu licznych pocztów sztandarowych: Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury- Nurt, 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. ,,Nurt", Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Sędziszowa, Oleszna, Włoszczowy, Łopuszna, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, Samodzielnego Batalionu im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Końskich, Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Oleszna, Świdna i Chotowa, ponadto posłów na Sejm III RP, władz samorządowych, służb mundurowych, oraz gości z całej Polski, prowadzący uroczystość historyk miejscowej szkoły p. Ryszard Kowalczyk powiedział m.in.: ,,Stajemy tu dziś, na tym świętym miejscu, aby przemówić w imieniu tych, którzy już mówić nie mogą.  W imieniu poległych spod Chotowa oraz ich legendarnego dowódcy ,,Nurta”, jak również porucznika Zdzisława Rachtana ps. ,,Halny” i Bolesława Ciesielskiego ps. ,,Farys II”, którzy przez wszystkie powojenne lata, tak niestrudzenie, dawali świadectwo wierności swoim towarzyszom broni, uczestnicząc w kolejnych rocznicach bitwy pod Chotowem. Dzięki nim zapamiętaliśmy historię, którą chcemy przekazywać dalej, o 300 mężnych, odważnych i walecznych żołnierzach, dowodzonych przez wspaniałego dowódcę mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ,,Nurta", którzy z powodzeniem odparli atak żołnierzy 603 dywizji niemieckiego Wehrmachtu, wchodzącej w skład 4 Armii Pancernej. Siedmiu spośród tych, którzy zginęli w walce, spoczywa na partyzanckiej alei oleszyńskiego cmentarza. Patrząc na ich mogiły zwieńczone krzyżem, jesteśmy dumni, że zachowali się godnie, w tamtych przerażających czasach II wojny światowej”. Bohaterom spod Chotowa, jak również wszystkim żołnierzom, poległym w walce o niepodległą Polskę, wikariusz parafii W.N.M.P. w Olesznie, ks. Mariusz Rozin poświęcił wiersz Zbigniewa Stolarka pt.: ,,Poległemu Wichurze”, a następnie we wspólnej modlitwie polecił ich dusze Bogu Wszechmogącemu. Zwieńczeniem uroczystości na cmentarzu była ceremonia złożenia wiązanek kwiatów przy dźwiękach ,,Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie”, w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Olesznie. Pod pomnikiem Armii Krajowej hołd oddały delegacje: Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK ,,Ponury- Nurt”, Gminy Krasocin ,Przewodniczący Rady Gminy- Bogdan Bukowski, Powiatu Włoszczowskiego- Starosta Dariusz Czechowski, Sejmu III Rzeczypospolitej Polskiej- posłowie Krzysztof Lipiec oraz Bartłomiej Dorywalski, Samodzielnego Batalionu im. Mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” –pułkownik Janusz Stępień, Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie- dyrektor Rafał Pacanowski.

Pod Twoją obronę uciekamy się…

Dwanaście pocztów sztandarowych, pod komendą pułkownika Janusza Stępnia, stawiło się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie, u stóp Matki Bożej Oleszyńskiej. Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej sprawował ks. wikariusz Mariusz Rozin, natomiast kazanie wygłosił ks. kanonik Jacek Szymański, proboszcz oleszyńskiej parafii. W liturgii słowa uczestniczyli nauczyciele SP im. AK w Olesznie: p. Brygida Jasnos, p. Aldona Kowalczyk oraz p. Ryszard Kowalczyk. Oprawę muzyczną przygotowały Orkiestra Dęta OSP oraz Zespół ,,Melodia” z Oleszna.

,,Minęły dla ciebie dni krótkie jak echo wystrzałów, 
Lecz mocne jak słowa wojennej pieśni, 
Poległeś, lecz czyn twój został i śmierć została,
Twój młody brat jak relikwie w życie je poniesie.”                
                                   Zbigniew Stolarek, Poległemu Wichurze,

Pod pomnikiem 300 spod Chotowa

Po wspólnym śpiewie ,,Mazurka Dąbrowskiego" oraz powitaniu gości, list od Ministra Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytał Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, p. Rafał Pacanowski. Minister, p. Jan Józef Kasprzyk napisał m.in.: ,,Proszę przyjąć ode mnie najwyższe wyrazy uznania za Państwa osobiste zaangażowanie w pielęgnowanie lokalnej, niepodległościowej tradycji i kultywowanie wartości patriotycznych. To właśnie dzięki Wam, synowie tej ziemi na trwale weszli do panteonu bohaterów Rzeczypospolitej”. Następnie Starosta Włoszczowski, p. Dariusz Czechowski odczytał list od Wojewody Świętokrzyskiego, p. Zbigniewa Koniusza, w którym napisał m.in.: ,,Najlepszą nauczycielką miłości do Ojczyzny jest historia. To ona przypomina nam, że patriotyzm to przede wszystkim odwaga i odpowiedzialność za losy kraju. W rocznicę bitwy pod Chotowem czcimy pamięć żołnierzy Armii Krajowej poległych na tej ziemi w walce z najeźdźcą.” Swoimi wspomnieniami z czasów wojny podzielił się sędziwy wiekiem, żołnierz AK oddziału mjr Mieczysława Tarchalskiego ,,Marcina” i były Minister Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Zbigniew Zieliński. W dalszej części głos zabrali posłowie Prawa i Sprawiedliwości na Sejm III RP, p. Krzysztof Lipiec, który  nawiązał do słów marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, jak również p. Bartłomiej Dorywalski, który przypomniał zebranym słowa Wegecjusza, rzymskiego historyka z IV wieku: ,,Chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. Następnie głos zabrała p. Anna Skibińska ze Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK ,,Ponury- Nurt", która przypomniała o trudzie i poświęceniu żołnierzy 1 Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK: ,,Byli wyjątkowymi ludźmi. Ich dowódca mjr ,,Nurt", walcząc z przeważającymi siłami 603 dywizji niemieckiego Wehrmachtu, potrafił jak przystało na prawdziwego stratega, wykorzystać naturalne walory terenu- groble i dukty leśne. Dzięki temu udało się zabić 300 Niemców, odnieść zwycięstwo i uratować oddział przed zupełnym rozbiciem przez wroga". Głos zabrała także prezes ŚZŻAK w Olesznie, p. Anna Resiak, która zachęciła, aby dbać o nasze miejsca pamięci, nie tylko od święta, ale przez cały rok. Wspomniała także zmarłych w ostatnich latach żołnierzy ,,Nurta”: śp. Zdzisława Rachtana ps. ,,Halny”, śp. Bolesława Ciesielskiego ps. ,,Farys II”, śp. Lucjana Krogulca ps. ,,Lutek". Jako ostatni głos zabrali: wicestarosta włoszczowski, p. Łukasz Karpiński, który podziękował wszystkim za przybycie; działacz opozycji antykomunistycznej, p. Adam Szałowski z Borowca oraz Radny Rady Miejskiej w Końskich, p. Marek Kozerawski, który zaprezentował zebranym książkę swojego autorstwa pt.: ,,Sylwester Jaworski. Wspomnienia żołnierza AK ze Starego Młyna”. 

Żołnierze ,,Nurta” ponownie stanęli pod Chotowem

Podczas uroczystego apelu poległych porucznik Robert Sitarz, żołnierz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przywołał z imienia poległych 78 lat temu pod Chotowem partyzantów mjr ,,Nurta”, dowódców Armii Krajowej, funkcjonariuszy policji, nauczycieli -wszystkich, którzy w okresie II wojny światowej stawili czoła niemieckiej i radzieckiej okupacji, a po wojnie cierpieli pod jarzmem komunistycznej władzy Polski Ludowej. Na słowa prowadzącego apel, dumnie i godnie, odpowiadali żołnierze kompanii honorowej 10 ŚBOT. Apel zakończyło oddanie trzykrotnej salwy honorowej.

Kwiaty i znicze świadectwem naszej pamięci

Przy melodii ,,Rozszumiały się wierzby płaczące” Orkiestry Dętej OSP w Olesznie, naszą wdzięczność i pamięć dla bohaterów spod Chotowa wyraziły wiązanki kwiatów, które  złożyły delegacje: Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK ,,Ponury-Nurt”, p. Rafał Obarzanek, Sejmu III Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie Krzysztof Lipiec  oraz Bartłomiej Dorywalski, Powiatu Włoszczowskiego, Starosta Dariusz Czechowski, Gminy Krasocin, Wójt Ireneusz Gliściński, 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mjr Grzegorz Kawalec, Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, bryg. Zbigniew Starzyk, ŚZŻAK we Włoszczowie, p. Teresa Monka, w Sędziszowie, p. Adam Bocheński, w Olesznie, p. Anna Resiak, ZŻNSZ im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie, p. Sławomir Komisarczyk, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, dyrektor dr Łukasz Kopera, SP im. Armii Krajowej w Olesznie- dyrektor Rafał Pacanowski wraz z Gronem Pedagogicznym i uczniami, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie. Obchody 78 rocznicy bitwy pod Chotowem zakończył koncert pieśni legionowych i żołnierskich oraz wspólny partyzancki obiad.

Autor tekstu: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Warta żołnierzy 10 ŚBOT oraz harcerzy pod pomnikiem w Chotowie.

  Warta żołnierzy 10 ŚBOT oraz harcerzy pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Kompania 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

  Kompania 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Poległych za Ojczyznę na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Poczty sztandarowe pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Poległych za Ojczyznę na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Warta żołnierzy 10 ŚBOT oraz harcerzy pod symbolicznym grobem „Nurta” mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Warta żołnierzy 10 ŚBOT oraz harcerzy pod symbolicznym grobem „Nurta” mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Poczty sztandarowe podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Symboliczny grób „Nurta” mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Symboliczny grób „Nurta” mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Kompania ŚBOT podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Kompania ŚBOT podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Poczty sztandarowe podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Uczestnicy uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Delegacja (od lewej): Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Łukasz Karpiński – Wicestarosta składa kwiaty oraz znicze pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy AK Poległych za Ojczyznę na Cmentarzu w Olesznie.

  Delegacja (od lewej): Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Łukasz Karpiński – Wicestarosta składa kwiaty oraz znicze pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy AK Poległych za Ojczyznę na Cmentarzu w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Symboliczny znicz pamięci składa Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP.

  Symboliczny znicz pamięci składa Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP.

 • Powiększ zdjęcie Kwiaty składają przedstawiciele drużyn strzeleckich im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

  Kwiaty składają przedstawiciele drużyn strzeleckich im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

 • Powiększ zdjęcie Kwiaty składają: Pan Rafał Pacanowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie oraz Pani Anna Resiak – Prezes ŚZŻAK Koła AK w Olesznie.

  Kwiaty składają: Pan Rafał Pacanowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie oraz Pani Anna Resiak – Prezes ŚZŻAK Koła AK w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

  Poczty sztandarowe podczas uroczystości na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości do Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie.

  Przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości do Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Od lewej idą: Pan Rafał Pacanowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP, Pan Łukasz Karpiński – Wicestarosta

  Od lewej idą: Pan Rafał Pacanowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP, Pan Łukasz Karpiński – Wicestarosta

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe pod Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie.

  Poczty sztandarowe pod Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Płk Zbigniew Zieliński wraz z żoną pod Kościołem WNMP w Olesznie.

  Płk Zbigniew Zieliński wraz z żoną pod Kościołem WNMP w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe podczas uroczystości w Kościele WNMP w Olesznie.

  Poczty sztandarowe podczas uroczystości w Kościele WNMP w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe podczas uroczystości w Kościele WNMP w Olesznie.

  Poczty sztandarowe podczas uroczystości w Kościele WNMP w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie: Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP, Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Łukasz Karpiński – Wicestarosta.

  Msza Święta w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie: Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP, Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Łukasz Karpiński – Wicestarosta.

 • Powiększ zdjęcie Płk Zbigniew Zieliński wraz z żoną w Kościele WNMP w Olesznie.

  Płk Zbigniew Zieliński wraz z żoną w Kościele WNMP w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Msza Święta w Kościele WNMP w Olesznie: Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP, Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Łukasz Karpiński – Wicestarosta.

  Msza Święta w Kościele WNMP w Olesznie: Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP, Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Łukasz Karpiński – Wicestarosta.

 • Powiększ zdjęcie Uroczystość pod pomnikiem w Chotowie: płk Zbigniew Zieliński, Łukasz Karpiński – Wicestarosta, Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Teresa Chudy – dyrektor PCKR we Włoszczowie.

  Uroczystość pod pomnikiem w Chotowie: płk Zbigniew Zieliński, Łukasz Karpiński – Wicestarosta, Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP, Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Teresa Chudy – dyrektor PCKR we Włoszczowie.

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy uroczystości pod pomnikiem w Chotowie.

  Uczestnicy uroczystości pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Poczty sztandarowe pod pomnikiem w Chotowie.

  Poczty sztandarowe pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy uroczystości pod pomnikiem w Chotowie.

  Uczestnicy uroczystości pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Pan Rafał Pacanowski - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie.

  Pan Rafał Pacanowski - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Pan Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski.

  Głos zabiera Pan Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski.

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera płk Zbigniew Zieliński

  Głos zabiera płk Zbigniew Zieliński

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Pan Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP.

  Głos zabiera Pan Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm RP.

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP.

  Głos zabiera Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP.

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Pani Anna Skibińska przedstawiciel Okręgu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury - Nurt”.

  Głos zabiera Pani Anna Skibińska przedstawiciel Okręgu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury - Nurt”.

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Pani Anna Resiak – Prezes ŚZŻAK Koła AK w Olesznie.

  Głos zabiera Pani Anna Resiak – Prezes ŚZŻAK Koła AK w Olesznie.

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Pan Adam Szałowski - działacz antykomunistyczny, społecznik, pasjonat historii, autor wielu książek, regionalista oraz inicjator organizator upamiętnienia wielu miejsc walk partyzanckich AK i poległych żołnierzy w Powiecie Włoszczowskim.

  Głos zabiera Pan Adam Szałowski - działacz antykomunistyczny, społecznik, pasjonat historii, autor wielu książek, regionalista oraz inicjator organizator upamiętnienia wielu miejsc walk partyzanckich AK i poległych żołnierzy w Powiecie Włoszczowskim.

 • Powiększ zdjęcie Salwa honorowa 10 ŚBOT pod pomnikiem w Chotowie.

  Salwa honorowa 10 ŚBOT pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Płk Zbigniew Zieliński wraz z żoną oraz Panem Łukaszem Karpińskim – Wicestarostą składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Płk Zbigniew Zieliński wraz z żoną oraz Panem Łukaszem Karpińskim – Wicestarostą składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Pan Bartłomiej Dorywalski - Poseł na Sejm RP składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie delegacja Powiatu Włoszczowskiego w osobach: Pan Łukasz Karpiński – Wicestarosta, Pan Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Pani Teresa Chudy – dyrektor PCKR we Włoszczowie składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  delegacja Powiatu Włoszczowskiego w osobach: Pan Łukasz Karpiński – Wicestarosta, Pan Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski, Pani Teresa Chudy – dyrektor PCKR we Włoszczowie składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie

  Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele służb mundurowych składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Przedstawiciele służb mundurowych składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele drużyn strzeleckich im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Przedstawiciele drużyn strzeleckich im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele Nadleśnictwa Włoszczowa składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Przedstawiciele Nadleśnictwa Włoszczowa składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele NSZ Koła Nr 1 w Olesznie składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Przedstawiciele NSZ Koła Nr 1 w Olesznie składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Przedstawiciele ŚZŻAK składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Przedstawiciele ŚZŻAK składają kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

 • Powiększ zdjęcie Delegacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

  Delegacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie składa kwiaty pod pomnikiem w Chotowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-02
Data publikacji:2022-11-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:334