OGŁOSZENIE

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 listopada 2022

Informujemy, że w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1500  odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL, XLI i XLII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego.
 5. Informacja Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Informacja o zadaniach Powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
 7. Informacja o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg oraz stanie przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do akcji zima 2022/2023.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 9. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 - 2025 z perspektywą do 2030 roku za lata 2020 - 2021.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Włoszczowskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022 - 2036,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok,
 • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2023 r.)”,
 • zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu włoszczowskiego,
 • o zmianie Uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2023 roku,
 • zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
 1. Wnioski i oświadczenia.
 2. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-22
Data publikacji:2022-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:99