Z XLIII sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 listopada 2022

W poniedziałek, 28 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

 
Podczas sesji radni zapoznali się z:
- informacją Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu;
- informacją o zadaniach Powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie;
- informacją o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg oraz stanie przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do akcji zima 2022/2023;
- informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022;
- raportem z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 - 2025 z perspektywą do 2030 roku za lata 2020 – 2021;
- informacją Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty Włoszczowskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

Rada podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022 - 2036,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok,
 • uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2023 r.)”,
 • zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski,
 • udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • ustalenia na rok 2023 opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu włoszczowskiego,
 • o zmianie Uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2023 roku,
 • zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
 • wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2022 i 2023 rok.

Przed zakończeniem sesji głos zabrała Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego we Włoszczowie Marzena Dudek, która opowiedziała o uruchomionej 1 października we Włoszczowie i Końskich placówce udzielającej bezpłatnej pomocy zarówno osobom chorującym, jak i zdrowym, które z różnych przyczyn mogą doświadczyć kryzysu psychicznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje opieką w zakresie zdrowia psychicznego osoby dorosłe z powiatów włoszczowskiego i koneckiego. Osoba chcąca skorzystać z pomocy Centrum może zgłosić się telefonicznie bądź osobiście do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK), w którym bez skierowania będzie mogła uzyskać wsparcie wykwalifikowanej kadry. PZK jest dostępny w godzinach 8-18 we wszystkie dni robocze.

Jeden punkt mieści się przy ulicy Mleczarskiej we Włoszczowie (budynek Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowe Życie, telefon 41 39 44 406 wewnętrzny 2), a drugi przy ulicy Gimnazjalnej w Końskich (tel. 536 134 077).

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Zbigniew Matyśkiewicz wita przybyłych na sesję

  Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Zbigniew Matyśkiewicz wita przybyłych na sesję

 • Powiększ zdjęcie Uczestnicy sesji

  Uczestnicy sesji

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski

  Głos zabiera Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski

  Głos zabiera Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego Sławomir Owczarek

  Głos zabiera Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego Sławomir Owczarek

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Skarbnik Powiatu Agnieszka Górska

  Głos zabiera Skarbnik Powiatu Agnieszka Górska

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego Aneta Jończyk

  Głos zabiera Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego Aneta Jończyk

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Krzyżanowski

  Głos zabiera Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Krzyżanowski

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego Paweł Strączyński

  Głos zabiera Radny Rady Powiatu Włoszczowskiego Paweł Strączyński

 • Powiększ zdjęcie Głos zabiera Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Marzena Dudek

  Głos zabiera Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Marzena Dudek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-29
Data publikacji:2022-11-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:211