OGŁOSZENIE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 marca 2023

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 122, położonej w obrębie ewidencyjnym Damiany gmina Moskorzew, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na ww. nieruchomości urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej.

W ewidencji gruntów i budynków do przedmiotowej nieruchomości jako podmiot ewidencyjny wpisany jest Pan Józef Pustół na zasadach posiadania samoistnego.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowa 10 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte przez Starostę Włoszczowskiego postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z niniejszej nieruchomości.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowa 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego www.powiat-wloszczowa.pl, ponadto przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Moskorzew.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-13
Data publikacji:2023-03-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:70