Polski Ład - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Polski Ład

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”
 
„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap”
 

 

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”
 

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład”, Powiat Włoszczowski otrzymał dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa – w wysokości 99.751,20 zł, na zadanie polegające na zorganizowaniu w 2022 r. przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dla uczniów następujących jednostek systemu oświaty:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie:

       1) 3-dniowa wycieczka trasą:

       2) 3-dniowa wycieczka trasą:

       3) 3-dniowa wycieczka – trasą:

 1. II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie - 3-dniowa wycieczka trasą:
 1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie - 3-dniowa wycieczka trasą:
 1. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie - 1-dniowa wycieczka trasą:
 1. Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie - 3-dniowa wycieczka trasą:
 1. Branżowe Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie -1-dniowa wycieczka trasą:

Wkład własny finansowy w wysokości 45.551,94 zł został zapewniony z wpłat rodziców.

Całkowity koszt zadania wynosi 145.303,14 zł.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej tradycji, historii, kultury.

 
 
„Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów-Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”
 

 

 

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład”, Powiat Włoszczowski otrzymał dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa – w wysokości 71.182 zł, na zadanie polegające na zorganizowaniu w 2021 r. przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, dla uczniów następujących jednostek systemu oświaty:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,
 2. II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 3. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie,
 4. III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie,
 5. Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie,
 6. Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie.

Wkład własny finansowy w wysokości 17 796 zł został zapewniony z wpłat rodziców.

Całkowity koszt zadania wynosi 88.978 zł.

Organizacja wycieczek ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej tradycji, historii, kultury. Wycieczki zostaną  zorganizowane przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski w priorytetowych obszarach edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, kultura i dziedzictwo narodowe, największe osiągnięcia polskiej nauki, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, z uwzględnieniem miejsc znajdujących się przede wszystkim we Wrocławiu i województwie dolnośląskim, w Krakowie i województwie małopolskim, a także w województwie podkarpackim.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-01
Data publikacji:2021-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1802