Środki krajowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

„Dofinansowanie domów pomocy społecznej na rok 2022”

Dofinansowanie w wysokości: 75 622,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Włoszczowski, otrzymał fundusze na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i zabezpieczeniu placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS.

„Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie”

Przejdź do - „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie”
 
Całkowita wartość zadania: 57 081,84 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 45 665,00 zł
Dofinansowanie Gminy Włoszczowa: 5 708,42 zł
Środki Powiatu: 5 708,42zł
 
Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Włoszczowa
 
W ramach zadania wykonano: wyniesione przejście dla pieszych, które zostało wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika w postaci pasów prowadzących i pól uwagi dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przejście zostało oświetlone poprzez dostosowanie istniejącego oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami i wymogami programu. Oznakowanie poziome przejścia zostało wykonane na podkładzie koloru czerwonego. W jezdni przed wyniesieniem umieszczono elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka.

„Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie”

 
Całkowita wartość zadania: 738 413,28 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 590 730,00 zł
Środki Powiatu: 147 683,28 zł
 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II”

 
Całkowita wartość zadania: 233 884,50 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 187 107,00 zł
Środki Powiatu: 46 777,50 zł
 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I”

 
Całkowita wartość zadania: 240 366,60 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 192 293,00 zł
Środki Powiatu: 48 073,60 zł
 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie”

 

Całkowita wartość zadania: 319 646,25 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 200 000,00 zł
Środki Powiatu: 119 646,25 zł
 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów od km 1+915 do km 2+300”

Przejdź do - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów od km 1+915 do km 2+300”
 
Długość: 385 metrów
 
Całkowita wartość zadania: 373 711,88 zł
Środki rezerwy subwencji ogólnej: 186 991,05 zł
Środki Powiatu: 186 720,83 zł

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów w km 1+184 do km 1+915”

Przejdź do - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów w km 1+184 do km 1+915”
 
Długość: 731 metrów
 
Całkowita wartość zadania: 746 962,40 zł
Środki rezerwy subwencji ogólnej: 373 481,26 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 206 552,91
Środki Powiatu: 166 928,23 zł

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów od km 0+270 do km 1+184”

Przejdź do - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów od km 0+270 do km 1+184”
 
Długość: 914 metrów
 
Całkowita wartość zadania: 1 083 891,17 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 867 112,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 215 622,97
Środki Powiatu: 1 156,20

„Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne”

Przejdź do - „Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne”
 
Długość: 770 metrów
 
Całkowita wartość zadania: 219 225,56 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 175 380,00 zł
Dofinansowanie z Gminy Secemin: 21 922,56 zł
Środki Powiatu: 21 923,00 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:11307