Środki krajowe

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652

Przejdź do - Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle  na odcinku od km 9+223 do km 9+652
 
Długość: 429 metrów
 
Całkowita wartość zadania: 1 502 424,24 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 787 200,00 zł
Środki Powiatu: 715 224,24 zł

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta

Przejdź do - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie  od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego  do granicy administracyjnej miasta
 
Długość: 878 metrów
 
Całkowita wartość zadania: 3 522 763,12 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 102 410,00 zł
Środki Powiatu: 1 218 888,50 zł
Dofinansowanie z Gminy Włoszczowa: 201 464,62 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860

Przejdź do - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków  na odcinku od km 6+250 do km 6+860
Długość: 610 metrów
 
Całkowita wartość zadania: 1 642 644,36 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 960 907,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 210 786,48 zł
Środki Powiatu: 150 950,88 zł
Dofinansowanie z Gminy Krasocin: 320 000,00 zł

„Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”

Przejdź do - „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”

Powiat Włoszczowski realizuje projekt pn.: „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 101 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach programu: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

 

 

WYCIECZKA DLA DZIECI ZORGANIZOWANA PRZEZ PCK-R WE WŁOSZCZOWIE W RAMACH PROJEKTU PN. „W KRĘGU LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH”

Przejdź do - WYCIECZKA DLA DZIECI ZORGANIZOWANA PRZEZ PCK-R WE WŁOSZCZOWIE W RAMACH PROJEKTU PN. „W KRĘGU LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH”

W niedzielę 5 czerwca grupa dzieciaków z powiatu włoszczowskiego wraz z opiekunami udała się na wycieczkę szlakiem legend świętokrzyskich. To jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu pn. „W kręgu legend świętokrzyskich”, który realizujemy dzięki programowi Kultura Dostępna zainicjowanemu przez Narodowe Centrum Kultury.

Punktualnie o 8.00 wszystkie miejsca w autokarze były już zajęte, nikt nie zaryzykował spóźnieniem. Kto chciałby przegapić takie atrakcje? A było ich całkiem sporo.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „W KRĘGU LEGEND ŚWIĘTOKRZYSKICH”

W związku z realizacją zadań składających się na projekt „W kręgu legend świętokrzyskich” ogłaszamy konkurs plastyczny.

PCK-R PRZYPOMNI ŚWIĘTOKRZYSKIE LEGENDY

Projekt „Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Więcej informacji tutaj

„Dofinansowanie domów pomocy społecznej na rok 2022”

Dofinansowanie w wysokości: 75 622,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie, którego organem prowadzącym jest Powiat Włoszczowski, otrzymał fundusze na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i zabezpieczeniu placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS.

„Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie”

Przejdź do - „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie”
 
Całkowita wartość zadania: 57 081,84 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 45 665,00 zł
Dofinansowanie Gminy Włoszczowa: 5 708,42 zł
Środki Powiatu: 5 708,42zł
 
Wykonawca: Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Włoszczowa
 
W ramach zadania wykonano: wyniesione przejście dla pieszych, które zostało wyposażone w system fakturowych oznaczeń nawierzchni chodnika w postaci pasów prowadzących i pól uwagi dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przejście zostało oświetlone poprzez dostosowanie istniejącego oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami i wymogami programu. Oznakowanie poziome przejścia zostało wykonane na podkładzie koloru czerwonego. W jezdni przed wyniesieniem umieszczono elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka.

„Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie”

 
Całkowita wartość zadania: 738 413,28 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 590 730,00 zł
Środki Powiatu: 147 683,28 zł
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12836