Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR

Powiększ zdjęcie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o realizacji XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021. Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Włoszczowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 396/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Inwestorowi – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości

Powiększ zdjęcie

Przypominamy, że 15 maja br. Starosta Włoszczowski ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone (licytację) na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosty Włoszczowskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Kurzelów gmina Włoszczowa. Przetargi w formie licytacji zostaną przeprowadzone w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, sala Nr 319 (II piętro).

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano cztery przypadki COVID-19. 20 osób zostało poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2020 r. – według stanu na godzinę 1000 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano cztery przypadki COVID-19 – w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Radków, Włoszczowa. Osoby te przebywają w szpitalu zakaźnym.  

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano cztery przypadki COVID-19. 23 osoby zostały poddane kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski zawiadamia, że w dniu 31 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1000–na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano cztery przypadki COVID-19–w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Radków i Włoszczowa. Osoby te przebywają w szpitalu zakaźnym.

Ostatni przypadek zakażenia na koronawirusa SARS-CoV-2 dotyczy mieszkańca Gminy Radków.

Pięć osób pokonało koronawirusa SARS-CoV-2, są to mieszkańcy gmin: Krasocin, Moskorzew i Włoszczowa.

Jedna osoba (mieszkaniec Gminy Włoszczowa) zmarła w szpitalu w Starachowicach.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19. 28 osób zostało poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski zawiadamia, że w dniu 30 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1000–na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19–w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków i Włoszczowa. Osoby te przebywają w szpitalu zakaźnym, izolatorium bądź w izolacji domowej.

Blisko dwa miliony złotych otrzymał Powiat Włoszczowski na walkę z koronawirusem

Powiększ zdjęcie

Powiat Włoszczowski podpisał w dniu 28.05.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę o wartości 2 110 546, 22 na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 na terenie powiatu włoszczowskiego poprzez wsparcie podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią i prowadzących działania w kierunku łagodzenia jej skutków. Umowę sygnowali Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski i Wicemarszałek Renata Janik, Powiat Włoszczowski reprezentowali Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński, Skarbnik Powiatu Agnieszka Górska oraz członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Senator Włosowicz z wizytą w powiecie włoszczowskim

Powiększ zdjęcie

W czwartek, 28 maja br., Senator RP Jacek Włosowicz odwiedził m.in. Włoszczowę i Krasocin, gdzie rozdawał mieszkańcom płyny i żele dezynfekujące, rękawiczki ochronne oraz maseczki. We Włoszczowie spotkał się również ze Starostą Włoszczowskim Dariuszem Czechowskim, Wicestarostą Łukaszem Karpińskim i Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzatą Gustą, a w Krasocinie z Wójtem Ireneuszem Gliścińskim. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o sytuacji epidemicznej powiatu.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19. 31 osób zostało poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski zawiadamia, że w dniu 29 maja 2020 r. – według stanu na godzinę 1000 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego odnotowano sześć przypadków COVID-19 – w gminach: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków i Włoszczowa. Osoby te przebywają w szpitalu zakaźnym, izolatorium bądź w izolacji domowej.  

Powstaje koncepcja nowej hali przy I LO we Włoszczowie

Powiększ zdjęcie

24 kwietnia br. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego podpisał umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie. 27 maja, po miesiącu czasu od tego wydarzenia, Starosta Dariusz Czechowski, Wicestarosta Łukasz Karpiński oraz członek Zarządu Małgorzata Gusta spotkali się wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i przedstawicielami rodziców z wykonawcą, który przedstawił swoje propozycje architektoniczne.